Monday, 28 October 2013

OFFICE BEARERS CEC 2015 - 18 : CONTACT NOS @ MAIL ID

RAM NIWAS CHOUDHARY  -  PRESIDENT
9414462714

R.K. PANDEY  -  VICE PRESIDENT
9430359551 /  0651 - 2246398 / rkpandeycgwb@gmail.com

NITYANAND - VICE PRESIDENT
99891926970/nitya.anand7@gmail.com

N KUMAR -  SECRETARY GENERAL
9444162226/9911768243 /sg201518@gmail.com

VISWAJIT KUMAR -  ASSISTANT SECRETARY GENERAL
9334884500/9471455405 viswajitcgwb@gmail.com

ARJUN SINGH - ASSISTANT SECRETARY GENERAL
9996794448/arjunsinghbisht63@gmail.com

N. PREM KUMAR  -  ORGANISING SECRETARY
9948111361 / premvice@gmail.com

ASST. ORGANISING SECRETARY

P.C. SHUKLA  -  9433114725 / 9883805403 / pcshukla236@gmail.com

GAUTAM PARMAR  - 9427802311

MEGHANATH VERMA  - 9425525185

K.P.MISHRA - 9406569147

AMARNATH GUPTHA - FINANCE SECRETARY
9810212403

AKHIL KUMAR - CHIEF AUDITOR
9864093322

GOPAL PRASAD - SECRETARY
9891243729/gpgplprasad@gmail.com

DEPARTMENT COUNCIL MEMBERS

SUNIL KUMAR - 9018876521/sunilshankar.jammu@gmail.com

VISHWAJEET - 9334884500

BAHADUR CHAND - 9829375516OFFICE COUNCIL MEMBERS

N. KUMAR - 9444162226

M RAJAN - 9740293115/9538869781/rajancgwb@gmail.com

R. P. TIWARI - 9890253897

H. KALITA - 9435467137

ALOKE BANERJEE -9007409796/ alokebanerjee62@gmail.com

N. V. SURESH - 9885537463 / sureshcgwb@gmail.com

Friday, 8 July 2011

List of Office Bearers of BECLIST OF OFFICE BEARERS FOR THE TENURE 2015 - 18

BEC, CHQ, Faridabad
1.  Chairman                                       :  Shri Nityanand
2.  Vice Chairman                             :  Shri Surender Singh
3.  General Secretary                      :  Shri Rajinder Prasad                            
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Rajender Meena
5.  Treasurer                                       :  Shri Amar Nath Gupta

CGWB, JNH, New Delhi.
1.  Chairman                                       :  Shri Prawal Bountra.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Aurn Kumar AV.
3.  General Secretary                      :  Shri R. K. Bhattacharjee.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Manoj Sharma.
5.  Treasurer                                       :  Smt Pragya Kandpal.

BEC, Div.-I, Ahmedabad
1.  Chairman                                       :  Shri Paresh M. Solanki
2.  Vice Chairman                             :  Shri Ashok Kumar Bunkar
3.  General Secretary                      :  Shri Gautham Bhai Parmar
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Suresh Bhai Parmar
5.  Treasurer                                       :  Shri Neeraj Khare

BEC, Div.-II, Ambala.
1.  Chairman                                       :  Shri Hans Raj Yadav.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Vijay Parkash.
3.  General Secretary                      :  Shri Arjun Singh.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Surinder Singh.
5.  Treasurer                                       :  Shri Suraj.

BEC, Div.-III, Varanasi.
1.  Chairman                                       :  Shri Yashwant Singh
2.  Vice Chairman                             :  Shri Sanjay Kumar Singh
3.  General Secretary                    :  Shri Lal Chandra Shukla
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Jawahir Yadav
5.  Treasurer                                       :  Shri Sunil Kumar Bharti

BEC, Div.-IV, Chennai.
1.  Chairman                                       :  Shri M. Ramamurthy.
2.  Vice Chairman                             :  Shri P. Rajendran.
3.  General Secretary                      :  Shri R. Karthigeyan.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri C. Jalaluddin
5.  Treasurer                                       :  Shri K. Venugopalan.

BEC, Div.-V, Ranchi.
1.  Chairman                                       :  Shri Bivek Kumar.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Niranjan Kumar.
3.  General Secretary                      :  Shri R. K. Pandey.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri S. S. Yadav.
5.  Treasurer                                       :  Shri Ram Pravesh Choudhary

BEC, Div.-VI, Nagpur.
1.  Chairman                                       :  Shri R.P. Tiwari
2.  Vice Chairman                             :  Shri S.M. Raipure
3.  General Secretary                      :  Shri P.M. Linde
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri V.G. Dhomane                        
5.  Treasurer                                       :  Shri H.P. Admane

BEC, Div.-VII, Guwahati.
1.  Chairman                                       :  Shri Mohendra Roy
2.  Vice Chairman                             :  Shri Ashok Bharali
3.  General Secretary                      :  Shri Akhil Kumar
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Tarun Ch. Kalita
5.  Treasurer                                       :  Shri Atul Tumung

BEC, Div.-VIII, Jammu.
1.  Chairman                                       :  Shri Tilak Raj Chowdhary
2.  Vice Chairman                             :  Shri Alok Kumar
3.  General Secretary                      :  Shri Mohinder KUmar
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Sanjeev Kumar
5.  Treasurer                                       :  Shri Kuldeep Singh

BEC, Div.-IX, Hyderabad
1.  Chairman                                       :  Shri V. Suryanarayana
2.  Vice Chairman                             :  Shri P. Srinivasa Rao
3.  General Secretary                    :  Shri N. Prem Kumar
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri V. Jalandhar Reddy
5.  Treasurer                                       :  Shri D. Vasu

BEC, Div.-X, BBSR
1.  Chairman                                       :  Shri Niranjan Padhi
2.  Vice Chairman                             :  Shri T.K. Ray
3.  General Secretary                      :  Shri Ajit Kumar Dey
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Prabhat Kumar Mishra
5.  Treasurer                                       :  Shri P.K. Dash

BEC, Div.-XI, Jodhpur
1.  Chairman                                       :  Shri Jora Ram Bhati
2.  Vice Chairman                             :  Shri Ayub Khan.
3.  General Secretary                      :  Shri Ram Niwas Choudhary
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Kanij Gauri                                                         
5.  Treasurer                                       :  Shri Dinesh Kumar Goswami

BEC, Div.-XII, Bhopal.
1.  Chairman                                       :  Shri Venkatesh Raman S
2.  Vice Chairman                             :  Shri Pema Ram
3.  General Secretary                      :  Shri K.P. Mishra
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Rajendra Pratap Singh
5.  Treasurer                                       :  Shri Ashish Prajapati

BEC, Div.-XIII, Raipur
1.  Chairman                                       :  Shri M.N. Verma
2.  Vice Chairman                             :  Shri D.R. Jangde
3.  General Secretary                      :  Shri K.K. Bhanaria
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri R.K. Singh
5.  Treasurer                                       :  Shri N.R. Baghel

BEC, Div.-XIV, Bangalore
1.  Chairman                                       :  Shri T.E. Shiva Swamy
2.  Vice Chairman                             :  Shri Vijaya N Rao
3.  General Secretary                      :  Shri M. Rajan
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri R. Mohanan
5.  Treasurer                                       :  Shri K. Shiva Kumar

BEC, Div.-XV, Kolkata
1.  Chairman                                       :  Shri Subir Pan.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Nirupam Das.
3.  General Secretary                      :  Shri P.C. Shukla.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri B.D. Choudhary
5.  Treasurer                                       :  Shri Saradindu Das.

BEC, Div.-XVI, Bareilley
1.  Chairman                                       :  Shri Dinesh Kumar Sharma.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Surender Singh Sisodiya.
3.  General Secretary                      :  Shri Manoj Naithani.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Virbhan Singh.
5.  Treasurer                                       :  Shri Aaryender Singh Rathore.

BEC, Div.-XVII, Dharamshala
1.  Chairman                                       :  Shri Harish Kumar
2.  Vice Chairman                             :  Shri Vijay Singh Meena
3.  General Secretary                      :  Shri Anil Kumar Rattan
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Sanjay Kumar
5.  Treasurer                                       :  Shri Sagar Yadav

BEC, WCR, Ahmdedabad
1.  Chairman                                       :  Shri Chauhan Natwar Singh.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Suryasingh
3.  General Secretary                      :  Shri Satish Gandhi
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Dulesingh Sisodiya
5.  Treasurer                                       :  Shri Ramesh Rabari

BEC, NWR, Chandigarh
1.  Chairman                                       :  Shri Rakesh Kumar
2.  Vice Chairman                             :  Shri Sunil Kumar (UR, Dehradun)
3.  General Secretary                      :  Shri S.L. Sagu
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Puran Chand
5.  Treasurer                                       :  Shri Prakash Chander

BEC, NR, Lucknow
1.  Chairman                                       :  Shri Kalika Prasad Singh.
2.  Vice Chairman                             :  Shri S. P. Dube.
3.  General Secretary                      :  Shri Manoj Kumar Srivastava.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Naresh Chand Pandey.
5.  Treasurer                                       :  Shri Rajesh Kumar.

BEC, SECR, Chennai
1.  Chairman                                       :  Shri R. Ramesh Babu.
2.  Vice Chairman                             :  Shri S. Sukumar.
3.  General Secretary                      :  Shri A. Balasundaram.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri S. Manthiramoorthy.
5.  Treasurer                                       :  Smt. V. Eswari.

BEC, MER, Patna
1.  Chairman                                       :  Shri Vishwajit Kumar.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Shiv Shankar Singh.
3.  General Secretary                      :  Shri Sudhir Kumar Ojha.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Md. Halim.
5.  Treasurer                                       :  Shri Hem Chandra Mishra.

BEC, CR, Nagpur
1.  Chairman                                       :  Shri S.B. Paradhar
2.  Vice Chairman                             :  Shri D.G. Rajurkar
3.  General Secretary                      :  Shri L.S. Navghare       
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Ganesh Jounjare
5.  Treasurer                                       :  Shri Y.N. Selukar
BEC, NER, Guwahati
1.  Chairman                                       :  Md. A. Ahmed
2.  Vice Chairman                             :  Shri N.C. Sarkar
3.  General Secretary                      :  Shri Ravi Malakar
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Pradip Sharma
5.  Treasurer                                       :  Shri Kulendra Nath

BEC, SR, Hyderabad
1.  Chairman                                       :  Shri C.M.Naveen Kumar
2.  Vice Chairman                             :  Shri A.N.Reddy
3.  General Secretary                      :  Shri B.Mangilal
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri K.Yadagiri
5.  Treasurer                                       :  Shri S.Narender

BEC, SER, BBSR
1.  Chairman                                       :  Shri G.D.Mishra
2.  Vice Chairman                             :  Shri L.D.Naik
3.  General Secretary                      :  Shri  Parimal Das
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Benudhar Swain
5.  Treasurer                                   :   Shri Kailash Ch.Naik

BEC, WR, Jaipur
1.  Chairman                                       :  Shri Mahesh Chand Jain
2.  Vice Chairman                             :  Shri Babu Lal Gurjar
3.  General Secretary                      :  Shri Suresh Chand Meena
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Ved Prakash Parashar
5.  Treasurer                                       :  Shri Khemraj Kharade

BEC, NCR, Bhopal
1.  Chairman                                       :  Shri R. K. Nageshwar.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Mohd. Sarif.
3.  General Secretary                      :  Shri Harpal Singh.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Ram Bharose.
5.  Treasurer                                       :  Shri Amit Kumar.

BEC, NCCR, Raipur
1.  Chairman                                       :  Shri Ranjan.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Swatantra Kumar Verma
3.  General Secretary                      :  Shri Shekhar Singh Dhruw
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Sandeep Kumar Sharma
5.  Treasurer                                       :  Shri T.S.Chouhan

BEC, SWR, Bangalore
1.  Chairman                                       :  Shri P. Thygarajan.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Prakash.
3.  General Secretary                      :  Shri P. S. Prasad.
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri D. N. Ranganatha.
5.  Treasurer                                       :  Vacant.

BEC, ER, Kolkata
1.  Chairman                                       :  Shri P.S. Dasgupta.
2.  Vice Chairman                             :  Shri Mrinmoy Chattopadhyay
3.  General Secretary                      :  Shri A.K. Halder
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri Prsenjit Mitra
5.  Treasurer                                       :  Shri Ratan Kumar Das .

BEC, KR, Trivendrum
1.  Chairman                                       :  Shri V.B.Rajagopalan
2.  Vice Chairman                             :  Shri Ku.Sowmya P.Nair              
3.  General Secretary                      :  Shri R.K.Kumar              
4.  Asstt. Secretary                          :  Shri C.Jeyakumar
5.  Treasurer                                       :  Smt.Sabitha Nandakumar

BEC, NWHR, Jammu